Martin Olsen Døsen, født i Fåberg, norsk landbruksmann. Bestyrer av Hvam landbruksskole, Nes i Akershus 1910–45. Døsen la vekt på å kombinere vitenskapelige forsøk med praktisk drift. Gamle-Hvam er restaurert av ham. Døsen arbeidet for å gjøre mjelejorden på Romerike produktiv.