Martin Mæland, norsk næringslivsleder, utdannet som cand.mag. i realfag og cand.oecon. ved Universitetet i Oslo, henholdsvis 1972 og 1977. Var utdanningskonsulent i Oslo Energi 1977-79, kommunalråd for helse- og sosialpolitikk i Oslo kommune 1979. Ansatt i OBOS fra 1980, adm. direktør/konsernsjef fra 1983. Mæland representerte Arbeiderpartiet i Oslo bystyre 1975-83, fra -79 som vararepresentant. Han har vært medlem av en rekke styrer, utvalg og komiteeer, bl.a. i NBBL (Norske Boligbyggelags landsforbund), Kreditkassen ASA, AF-gruppen, Oslo Byhall, Oslo Byfornyelse og Veidekke ASA (siden 2002, styreleder siden 2009). Mæland har i sin faste spalte i OBOS-bladet markert betydningen av den sosiale boligpolitikken OBOS alltid har stått for, også i dagens deregulerte boligmarked, mot boligspekulasjon og forslummingstendenser.