Martin Hollý, slovakisk filmregissør. Begynte som dokumentarfilmskaper i 1950-årene, spillefilmdebuterte med Ravneveien (1962). Han fikk et internasjonalt gjennombrudd med fjernsynsfilmen Balladen om de syv hengte (1969), som vant en rekke priser. Blant senere filmer kan nevnes Den private krigen (1977), En skreddersydd død (1979), Nattriddere (1981), De døde lærer de levende (1983) og Stille smerte (1990). Hollýs filmfortellinger er gjerne inspirert av balladeformen, og er preget av både ytre og indre dramatikk.