Martin Gabrielsen, født i Stavanger, norsk skipsfører, en av våre fremste pionerer innen hermetikkindustrien. Eksperimenterte i l870-årene med brisling, hermetisert som franske sardiner, og åpnet betydelige eksportmarkeder for sine produkter.