Martin Fredrik Seip, norsk lege, bror av H. L. Seip, dr.med. 1953. Overlege ved Rikshospitalets barneklinikk fra 1968. Professor i medisin (pediatri) 1968. Han opprettet Pediatrisk forskningsinstitutt ved Barneklinikken, Rikshospitalet, i 1959 og har senere ledet dette. Flerårig formann i Yngre lægers forening, president i Den norske lægeforening 1966–69.