Martin Faustmann, tysk forstmann. Formulerte i 1849 en teoretisk korrekt løsning av hvordan verdien av skogsmark kan beregnes (Faustmanns formel), som senere var utgangspunkt for å finne en teoretisk korrekt løsning av problemet med hva som er optimal omløpstid i skogen. Faustmanns løsning har fått fornyet aktualitet og nye anvendelser i mange moderne miljøøkonomiske sammenhenger.