Tysk kantor og musikkdirektør i Magdeburg, en av de betydeligste musikkforfattere på 1500-tallet. Venn av Martin Luther. Viktigste verker er Musica instrumentalis deudsch (1529), med tegninger av samtidens instrumenter, og Musica figuralis deudsch (1532).