Martha Christensen, dansk forfatter. Menneskelig utilstrekkelighet, i familien eller i forhold til sosiale tapere, er hovedmotivet i dette sosialrealistiske forfatterskapet. Fra sitt arbeid med barn og ungdom fikk hun særlig bakgrunn for å skildre de svakes situasjon. Svikene som en psykisk funksjonshemmet seksåring opplever i debutromanen Vær god ved Remond (1962), virkelighetsflukten i Tjørnehækken (1964), konflikten mellom samvittighet og gruppepress i Som de vil ha' dig (1974). I En fridag til fru Larsen (1977) reises spørsmålet om det er de sterke som skaper utilstrekkeligheten hos de svake. I romanene Vores egen Irene (1976) og Borgmesteren sover (1979) behandles konflikten mellom omsorg og erotisk hengivelse. Dansen med Regitze (1987) er filmatisert. Christensen gav også ut tre novellesamlinger.