Marsvin, dansk uradelsslekt. Våpenet viser en sølv delfin på rød skråbjelke i sølv felt. Slekten var kjent som «de smukke Marsvin». Den eldste kjente stamfar er Johannes Marsvin, nevnt 1310. En av hans etterkommere, riksråd Jørgen Marsvin (død 1581), var far til Ellen Marsvin (1572–1649), som ble stor godseier gjennom sine ekteskap med stattholder i Norge Ludvig Munk og Knud Rud til Sandholt. Ellen Marsvin og Ludvig Munks datter var Kirstine (Kirsten) Munk, Christian 4s annen hustru. Slekten døde ut 1768.