Markegardslia, setergrend sørøst i Hemsedal kommune, Buskerud, rett øst for Skogshorn, mellom Hundsennvatnet og Storevatnet; 850–1100 moh. Hytteområder og rike fiskevann. Panoramaveien Hemsedal–Vestre Slidre går gjennom grenda.