Mark Tobey, amerikansk maler, autodidakt; mottok sterke impulser fra orientalsk kunst og kalligrafi. 1930–37 underviste han i London og foretok i denne tiden en studiereise til Kina og Japan. Ble en foregangsmann for den såkalte pacific school. Hans kunst er nonfigurativ og består gjerne av et fritt linjespråk kalligrafisk inntegnet på en bakgrunn av harmonisk sammenstilte små fargeflekker. Han har hatt stor betydning for spontanismen.