Marius Schneider, tysk musikkforsker, var særlig kjent for sine arbeider innenfor musikketnologien og i tilknytning til middelalderens musikk. Hans Geschichte der Mehrstimmigkeit (1934–68) er et grunnleggende arbeid om flerstemmigheten i og utenfor Europa.