Marius Constant, fransk komponist, født i Romania. Elev av blant andre N. Boulanger og O. Messiaen. Fra 1978 var han professor ved konservatoriet i Paris. Constant vant i 1952 internasjonal berømmelse med sin radio-ballett Le Joueur de Flûte, som noe senere ble omarbeidet til sceneballett. Hans produksjon omfatter en del kammermusikk, men er mest konsentrert om scenemusikk. Nevnes kan ballettene Éloge de la Folie (1966) og Paradise lost (1967) og operaene La Serrure (1969) og Le Souper (1969). Han har med hell brukt elementer fra konkret musikk, for eksempel i balletten Haut Voltage (1957).