Marius, mannsnavn, trolig avledet av lat. mare, hav, i betydningen sjøfarer el.l. Vanlig personnavn i det gamle Roma. Navnedag 19. januar.