Tinn kommune, Telemark, gammel turiststi fra Krokan gård (Den Norske Turistforenings første hytte, bygd 1868) langs Rjukanfossen til Fosso gård. Maristien er nå delvis ødelagt av bilveien Rjukan–Møsvatn, men rester av den sees ennå i fjellet. En minneplate over Den Norske Turistforenings stifter, Th. J. Heftye, er satt opp der bilveien krysser Maristien.