Mario Luzi, italiensk forfatter. De første diktsamlingene, La barca (1935) og Avvento notturno (1940), viser en klar påvirkning av den hermetiske litterære tradisjonen fra Mallarmé til Ungaretti, og vitner om en tålmodig søken etter det rene poetiske uttrykket. Senere diktsamlinger er preget av Luzis katolisisme; blikket vendes innover, og forfatteren mediterer over menneskets grunnleggende usikkerhet. Luzis poetiske produksjon er svært omfangsrik. Med en dyp tro på det poetiske språket har han i økende grad gitt diktene karakter av dialog og redskap til å utforske livet. Stilen er etter hvert blitt mer fortellende og preges av en ny varme, som f.eks. i samlingen Nel magma (1963). Av hans senere samlinger kan nevnes Per il battesimo dei nostri frammenti (1985).