Mario Juruna, brasiliansk indiansk politiker fra xavantefolket; ble 1982 som den første indianer innvalgt i den brasilianske kongressen for Rio de Janeiro. Han ble kjent og populær for sin uredde motstand mot myndighetenes politikk overfor indianerne. Hans mange initiativ for å bedre indianernes situasjon førte bl.a. til forsøk på å utstøte ham fra kongressen, men dette ble stanset av en internasjonal protestkampanje. Juruna hadde også internasjonale verv. I 1980 ledet han det fjerde Bertrand Russell-tribunal for menneskerettigheter i Rotterdam, etter å ha bekjempet brasilianske myndigheters forsøk på å nekte ham å reise ut av landet. Han representerte xavante og andre indianske folk ved fremleggelse av vitnesbyrd om deres situasjon for FN-organer og andre fora. Etter hvert kom han imidlertid noe i utakt med sitt eget folk, og han søkte forgjeves gjenvalg til kongressen.