Mario Bava, italiensk filmregissør hvis grøssere i eksaltert stil, ofte med psykoanalytiske overtoner og innslag av sadisme, har vært gjenstand for en kultpreget interesse i de senere år. Filmer bl.a. La Maschera del Demonio (1960), La frusta e il corpo (1963), La ragazza che sapeva troppo (1963), Diabolik (1968) og Shock (1977).