Marin Sorescu, rumensk forfatter, særlig kjent som lyriker og dramatiker. Han debuterte med en samling poetiske parodier, Alene blant dikterne (1964), men utviklet i sine senere dikt en egen lyrisk stil der uttrykk for den dypeste uro blandes med grovkomikk, f.eks. i Urets død (1966), Don Quichottes ungdom (1968) og En vinge og et ben (1970). Nevnes må også hans siste diktsamling Dikt valgt av sensuren (1991). Skuespillene hans er en original omformulering av det absurde teater, f.eks. trilogien publisert under tittelen Saltfjellets tørst (Jonas (1965), Kirketjeneren (1970) og Opprinnelsen (1973). Sorescu var den mest oversatte av rumenske forfattere i siste halvdel av det 20. århundre. Han var kulturminister i en kort periode etter Ceauşescus fall.