Marin Držić, kroatisk dramatiker fra Dubrovnik, der han ble prest etter å ha studert i Siena. Måtte som delaktig i en sammensvergelse gå i landflyktighet, og døde i Venezia. Držić var meget produktiv, og skrev mest hyrdespill og komedier. Flere er gått tapt, og noen er bare bevart i bruddstykker. Hans beste verker er Dundo Maroje (Onkel Maroje, norsk overs. 2002) og Skup (Gjerrigknarken). Hans komedier gir et levende bilde av mennesketyper i hjembyen Dubrovnik. Med sine røtter i italiensk komedietradisjon var han en forløper for Shakespeare og Molière i europeisk dramatikk.