Marimesse om høsten, 15. august, gammel merkedag. Andre navn var Marimesse fyrre el. førre, Marimesse dyre, Vår Frue dyre, Marias opptakelse i himmelen (Assumtio); primstavmerke en krone. Skiftet åkeren farge da, kunne den skjæres 24 dager etter, ifølge tradisjonen på Sunnmøre. Se også Mariadager.