Marietta Sergejevna Sjaginjan, russisk journalist og forfatter. Diktsamlingen Orientalia, med kaukasisk-muslimske motiver, gjorde henne berømt, og hennes interesse for Kaukasus kommer også til uttrykk i senere arbeider, som En reise gjennom sovjetisk Armenia (1950). Hun skrev i alt 79 bøker, og huskes særlig for trilogien Mess-Mend (Yankee i Petrograd, Metallarbeideren Lori Len, Veien til Bagdad), utgitt under pseudonymet Jim Dollar som forsøk på å skape en sovjetisk kriminalroman ved å kombinere kommunistisk propaganda med spennende intriger; dessuten eksperimentromanen K. og K., og det halvdokumentariske tobindsverket om Lenin og hans familie, Familien Uljanov (1938, omarb. 1957) og Den første allrussiske.