Marie Noël, fransk lyriker. Hennes dikt forteller om en intens kristen virkelighetsopplevelse. Formen er påvirket av viser og folkediktning (Les Chansons et les heures, 1920, Les Chants de la merci, 1930, Chants et psaumes d'automne, 1947). Hun gav også ut fortellinger og en egenartet dagbok.