Marie Luise Kaschnitz, tysk forfatter. Skrev lyrikk, fortellinger, hørespill og essayer. Kaschnitz forbinder i sitt verk tradisjonelle former med en humanisme basert på antikk og kristen tradisjon og moderne problematikk. Hennes lyrikk utmerker seg ved en intuitiv språklig kraft, bl.a. i samlingene Totentanz und Gedichte zur Zeit (1947), Ewige Stadt (1952), Neue Gedichte (1958), Ein Wort weiter (1965) og Kein Zauberspruch (1972). Prosaen hennes er kjennetegnet ved et personlig, stillferdig språk, f.eks. i romanen Elissa (1937), selvbiografien Das Haus der Kindheit (1956), fortellingene Lange Schatten (1960), Vogel Rock (1969), Orte (1973) og eventyret Der alte Garten (1975).