Mariann Fischer Boel, dansk politiker (Venstre). Handelsutdannet. Medlem av Folketinget 1990-2004. Landbruks- og fiskeriminister i Danmark 2001–04. Danmarks medlem i EU-kommisjonen 2004-09 med ansvar for landbruksspørsmål og distriktspolitikk.