Maria Stiernstedt, svensk forfatter, gift med «flyverbaronen» C. Cederström 1900–06, med L. Nordström 1909–38, medlem av Samfundet De Nio fra 1918. Det politiske og sosiale samtidsengasjement er Stiernstedts fremste kjennetegn som forfatter. Fra debuten i 1894 tok hun opp problemer i forbindelse med den erotiske emansipasjonen og dens konflikt med dobbeltmoral og religion, enten i underholdningsromaner eller romaner preget av middelklasserealisme, f.eks. i romanen Fröken Liwin (1925). Memoarene Mest sanning (1948) gir bl.a. karakteristiske glimt av mennesket Knut Hamsun.