Maria Dąbrowska, polsk forfatter. Hun studerte naturvitenskap, sosiologi og økonomi i Sveits og Belgia, og var en forkjemper for samvirkebevegelsen. Slo igjennom med novellesamlingen Mennesker fra den andre siden (1925), skildringer fra bygdeproletariatets liv. Hennes hovedverk er Netter og dager (4 bd., 1932–34), som dels er en slektskrønike, dels en ekteskapsroman. Dette verket hører til de betydeligste i mellomkrigstidens polske diktning, og gir som kanskje ingen annen roman et bilde av lavadelens (szlachta'ens) deklassering, av livet i polsk middelklassemiljø i tiden fra annen halvdel av 1800-tallet frem til den første verdenskrig. I 1955 kom Morgenstjernen, og i 1970 utkom posthumt den ufullendte romanen Et tenkende menneskes opplevelser. Dąbrowska skrev også fortellinger for barn og ungdom og skuespill.