Maria 2 da Gloria, portugisisk dronning 1833–53, datter av Pedro 1 av Brasil og Leopoldine av Østerrike; 1826 utnevnt til dronning da faren gav avkall på tronen. Farbroren Dom Miguel tilrev seg imidlertid makten, og først 1833 kom Maria da Gloria til Lisboa. I 1834 erklært myndig, 1836 gift med hertug Ferdinand av Sachsen-Coburg-Koháry. Maria da Gloria tok del i de hyppige partistridighetene og forfatningsomveltningene som landet var hjemsøkt av. Hun hadde elleve barn og døde i barselseng. Av sønnene ble to regenter etter henne, Pedro 5 1853–61 og Ludvig 1 1861–89.