Margot Oxford and Asquith, britisk forfatter. I 1894 ble hun gift med H. H. Asquith (fra 1925 Earl of Oxford and Asquith) og bidrog gjennom sine forbindelser til hans karriere. 1920–22 utgav hun i 2 bd. sin Autobiography, som vakte oppsikt ved sine indiskresjoner. Senere utgav hun bl.a. Places and Persons (1925), Octavia (1928) og More Memories (1933).