Margot Honecker, politikar i DDR, utdanningsminister frå 1963 til 1989. Vart medlem av kommunistpartiet KPD i 1945. I 1950 vart ho vald til DDRs parlament Volkskammer. I 1953 gifta ho seg med Erich Honecker, som var statssjef i DDR frå 1976 til 1989. Ho trakk seg som utdanningsminister som følgje av dei store demonstrasjonane hausten 1989. I 1991 flykta ho og ektefellen Erich Honecker til Moskva, for å unngå straffeforfølging. Frå 1992 og fram til sin død i 2016 levde Margot Honecker eit tilbaketrekt liv i Santiago, Chile.