Maren-Sofie Røstvig, norsk litteraturhistoriker. 1955 dosent og 1968–87 professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo. Røstvig tok doktorgraden (Ph.D.) ved University of California 1950 med en idé- og motivhistorisk avhandling om engelsk lyrikk på 1600-tallet. Denne er senere blitt utvidet og utgitt som første bind av verket The Happy Man (1954, rev. utg. 1962). Bind 2, som omfatter 1700-tallet, kom 1958. I sin videre forskning har Røstvig særlig bidratt til å rette oppmerksomheten mot den utstrakte bruk av meningsbærende tekststrukturer i renessansens litteratur og til å kartlegge deres litteraturteoretiske bakgrunn. I Configurations (1994) påviser hun betydningen av sammenbindende «troper» og formelle elementer i europeisk poesi, spesielt den engelske fra Edmund Spenser til John Dryden.