Marcus Valerius Messala Corvinus, romersk politiker, feltherre, retor og historiker. Støttet i borgerkrigen etter Caesars død først Brutus, dernest Antonius, men kjempet som Octavians medkonsul ved Actium i 31 og var siden knyttet til Augustus' regime. Kjent som en dyrker av filosofi og diktning; samlet en krets av diktere omkring seg, bl.a. Ovid og Tibull. Hans egne verker er bare bevart i fragmenter.