Marcus Samuel, britisk forretningsmann. Han arvet sammen med broren Samuel Samuel en forretning som drev handel på Det fjerne østen. På slutten av 1800-tallet opptok de konkurransen med Standard Oil og brødrene Nobel på oljemarkedet, med omsetning av russisk petroleum. Samuel oppdaget oljeforekomster på Borneo, hvor han fikk konsesjon 1896. Året etter ble The «Shell» Transport and Trading Co. Ltd. grunnlagt med hovedsete i London og med Samuel som styreformann. Selskapet innledet 1903 samarbeid og fusjonerte i 1907 med Royal Dutch. Samuel ble adlet 1925 som Viscount Bearsted.