Marcus Manlius Capitolinus, reddet ifølge tradisjonen Romas Capitolium under gallernes beleiring 387 f.Kr.; senere dømt for høyforræderi og styrtet ned fra Den tarpeiiske klippe.