Marcus Aurelius Valerius Maximianus, romersk keiser 286–305. Opprinnelig fra Illyria, var Diokletians medkeiser under tetrarkiet. Residerte i Mediolanum (Milano), sikret Rhingrensen. Trakk seg tilbake samtidig med Diokletian. Involvert i de følgende tronstridigheter, og Konstantin tvang ham til å begå selvmord.