Marcus Aurelius Carinus, romersk keiser, sønn av Carus, som utnevnte ham til medregent. Etter farens død 283 gikk han til angrep på Diokletian, som hadde tatt keisernavn. Carinus led nederlag og ble drept av sine egne soldater.