Marcus Antonius, med tilnavnet Orator (taleren) var en av sin tids største talere, med særlig talent for fremførelsen, og et av Ciceros forbilder. Han var bestefar til den mer berømte triumviren med samme navn. Etter å ha vært pretor fikk han i 101 en prokonsulær overkommando i Cilicia, for å slå ned piratvirksomhet. Kampanjen var ikke helt vellykket, men han fikk feire triumf. Antonius var konsul i 99 fvt., men satte ikke noe ytterligere preg på romersk politikk idet han havnet i skyggen av Marius og Sulla. Etter først å ha vært på førstnevnte side, sluttet han seg til Sulla, noe han måtte bøte med livet for da Marius og Cinna returnerte til Roma i 87.