Marcel Jouhandeau, fransk forfatter; virket som lærer i den katolske «école libre». Forfatterskapet hans var preget av spenningen mellom udogmatisk religiøsitet og sterk sanselighet, og særlig konflikten mellom hans homoseksualitet og katolsk moral. Hans satiriske skildring av småbylivet blir en mystisk allegori på kampen mellom menneske og Gud. Som moralist står han i tradisjonen fra La Bruyère; som saftig, burlesk forteller er han i slekt med Rabelais og med middelalderens komedianter. Jouhandeau var en utmerket stilist i den klassiske tradisjon. Blant hans nærmere hundre romaner kan nevnes Monsieur Godeau intime (1923), Chaminadour (1934) og Scènes de la vie conjugale (9 bd., 1929–66).