Marcel Cachin, fransk politiker. Med korte avbrudd deputert fra 1914 til sin død. Ble etter 1917 en av lederne av sosialistpartiets venstre fløy, som i Tours 1920 sluttet seg til kommunismen og grunnla det franske kommunistpartiet. Han var fra 1919 til sin død redaktør av partiets hovedorgan L'Humanité. Han var også partiets parlamentariske fører til 1932, da han ble slått ut ved valget. I 1935 ble han valgt til medlem av senatet, og året etter til formann i det kommunistiske parti. Arrestert av de nazistiske myndigheter 1941. Var medlem av de grunnlovgivende forsamlinger 1946 og av nasjonalforsamlingen fra 1946.