Manzanillo, by på Cubas sørkyst, ved Guacanayabobukta, 140 km vestnordvest for Santiago de Cuba; 97 000 innb. (2003). Handelssenter og havneby med utførsel av bl.a. sukker og tobakk. Industrien omfatter sukkerraffinerier, sagbruk, næringsmiddel-, tobakk- og lærindustri. Grunnlagt 1784.