Manuel Bandeira, brasiliansk lyriker. Bodde i Sveits i årene 1913–17, og ble der kjent med den franske dikteren Paul Éluard. Debuten i 1917 viser klar påvirkning fra de franske symbolistene. I den neste diktsamlingen, Carnaval (1919), beveger han seg imidlertid i retning av den modernistiske bevegelsen som på dette tidspunkt var ved å vokse frem i Brasil, og der han siden skulle bli en sentral figur. Gjennom sitt lange og produktive virke som poet og kritiker har Bandeira etablert seg som et av de viktigste navn i 1900-tallets brasilianske lyrikk. Han er også opphavsmann til en velkjent antologi av brasiliansk lyrikk.