Mansour, mannsnavn, av arab. 'hjulpet av Gud' eller 'seirende'.