Manius Curius Dentatus, romersk feltherre. Slo 290 samnittene, 275 kong Pyrrhos ved Beneventum, 274 samnittene, lukanerne og bruttiene. Hans gammelromerske uegennytte og enkle levevis gjaldt som forbilde.