Manfred Bieler, tysk forfatter. Bieler vokste opp, studerte og begynte sin forfatterkarriere i DDR. 1966 ble han offentlig kritisert for «skadelige tendenser» i sine bøker og flyttet i 1967 til Tsjekkoslovakia, fra 1968 bosatt i Vest-Tyskland. Bieler er mest kjent for sine dels humoristiske, dels historisk orienterte og tidskritiske romaner, f.eks. Bonifaz oder Der Matrose in der Flasche (1963), Maria Morzeck oder Das Kaninchen bin ich (1969), Der Kanal (1978), Ewig und drei Tage (1980). Familieromanen Der Bär (1983) har selvbiografiske trekk. Ved siden av tallrike prosaverker skrev Bieler også dreiebøker og dramatikk for radio og fjernsyn.