Manfred, konge av Sicilia, sønn av keiser Fredrik 2. Han kom i konflikt med pavestolen, og det ble åpen strid da han lot seg krone til konge i Palermo 1258. Paven fikk hjelp hos Karl av Anjou, bror av Ludvig 9 av Frankrike, mot å overlate Sicilia til ham, og Karl drog mot Manfred, som tapte og falt i slaget ved Benevento.