Mandal, norsk industribedrift opprettet ved kongelig privilegium og satt i drift i 1775 som en reperbane. Var tidligere en av Norges største tauverksprodusenter, denne produksjonen er nå avviklet. Bedriften ble i 1920-årene overtatt av familien Christiansen under navnet Mandals Reberbane Christiansen & Co. Produksjon av brannslanger fra 1921, senere også andre typer slanger, samt rundvevmaskiner for slanger. I 2004 ble bedriften kjøpt opp av lokale investorer og fikk sitt nåværende navn.