Mandal videregående skole tilbyr utdanningsprogram for studiespesialisering og studiespesialisering med idrettsfag, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, design og håndverk, teknikk og industriell produksjon, elektrofag, bygg og anleggsteknikk samt service og samferdsel. Skolen har rundt 800 elever. Skolen ble geografisk samlet i 1996. Den ble en kombinert videregående skole i 1992 da Mandal gymnas fusjonerte med Mandal handelsskole, Mandal yrkesskoler og AMO-senteret i Mandal.