Manantali, kunstig innsjø på 477 km2 i Mali. Manantali-demningen fra 1989 ligger i elven Bafing.