Mana Pools, nasjonalpark og viltforvaltningsområde på 2500 km2 i nedre del av Zambezielven i Vest-Zimbabwe. Verdensarvsted.Mana Pools har fire permanente kroksjøer som er dannet av meandrering fra Zambezielven.