Malling, norsk slekt som stammer fra handelsborger i Skien Rasmus Sørensen Malling (1663–1726). Hans sønn Michael Malling (ca. 1705–1762), rådmann i Christiania og senere byfogd og byskriver på Bragernes, var far til trelasthandler på Strømsø Hans Malling (1748–1816). Fra dennes sønner stadskaptein og trelasthandler på Strømsø Michael Malling (1776–1834) og tollkasserer i Arendal Christen Malling (1778–1833) stammer slektens to hovedgrener. Michael Malling var far til boktrykker og forlegger Peter Tidemand Malling (1807–78) og kjøpmann i Christiania Hans Malling (1814–80). Sistnevntes sønn, sorenskriver i Eidsvoll Michael Vilhelm Malling (1843–1918), var far til professor, dr.med. Birger Malling (1884–1989).